วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

Cheap Defoamer chemical | Anti-Foam chemical | คุณภาพสูง | Foam Killer

Defoamer Agent, Anti-Foam Agent | MAXZA H-74  ||  สารลดฟองสำหรับระบบปรับสภาพน้ำทั่วไป, ลดฟองระบบบำบัดน้ำเสีย, สารดับฟองน้ำทิ้ง ราคาถูก  75 บาท/kg.
ราคาถูก 75 บาท / kg
ทดลองฟรี ....  ถูกใจค่อนชื้อ  ค่ะ


ติดต่อเราได้เลยค่ะ : คุณมานพ ธิทิชยะกูร | 099-351-6998 ...Feature ของ  Defoamer Agent, Defoamer Chemical, Anit-Foam Agent :
มีองค์ประกอบของ Polyether and synergist
สามารถกำจัดฟองได้รวดเร็ว,  และยับยั้งไม่ให้เกิดฟองใหม่  (Ecellent Breaking, inhibihiting foam performance)
สามารถใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิหลากหลาย ทั้งน้ำเย็น  และน้ำร้อน (Stability to a wide rang of temperature)
สามารถเก็บได้นาน  โดยไม่เกิดการแยกชั้น
สามารถใช้งานง่าย  ด้วย Metering pump เติมโดยไม่ผสมน้ำ  หรือจะเติมแบบผสมน้ำ  ก้อโอนะ

Typical Properties of  Defoamer Agent, Defoamer Chemical, Anit-Foam Agent | ลักษณะทั่วไปของ สารลดฟอง :

  • Apprearance       :   Milky white Liquid
  • Viscosity            :   50 - 150  cps
  • Dispersivity         :  Easily dispersed in water
  • Solid content      :  20 - 30 %

การใช้งานสารลดฟอง  Application : Defoamer Chemical Agent, Anti-Foam agent


  • สำหรับการกำจัดฟองที่ผิวหน้าของน้ำ ในระบบบำบัดนำ้เสีย ด้วยสารเคมีดับฟอง  ด้วยการเติมบริเวณที่การแรงปั่นปวน ระดับหนึ่งเพื่อให้สารเคมีกระจายตัวกับน้ำได้ดี   และดับฟองอย่างรวดเร็ว
  • Breaking and Inhibiting Foam on waste water surface.
  • Deaerating small bubbles adsorbing.

Package of Defoamer : 20 kg, 200 kg, 1,000 in IBC tank

เราภูมิใจ สินค้าไทย แรงงานไทย เพื่อธุรกิจ ประโยชน์กลับสู่   สังคมไทย ...

 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

Best Anti Foam agent for waste water treat plant | สารเคมีลดฟองสำหรับอุตสาหกรรม และระบบน้ำเสีย

Anti-Foam Chemical ฟังก์ชั่นป้องกันฟองเป็นปัจจัยสำคัญ


ในการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ ระบบน้ำ เพราะน้ำเสีย, ของเหลวมีความหนืดดี  ทำให้เกิดฟอง  มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในระหว่างการผลิตสินค้า    ในขณะที่    สามารถช่วยควบคุมการเกิดฟองและลดฟองสบู่ในระหว่างการประยุกต์ใช้ นี้สามารถตรวจสอบความเรียบของพื้นผิวและเพิ่มฟังก์ชั่นการแก้ไขของสินค้า

Blank               |          Fill Defoamer

เพียงเติมสารเคมีลดฟอง (Anti Foam)  10  ppm (หรือ 10 g / น้ำ 1,000  ltr .)   ก็สามารถลดฟองได้ ค่ะ


การใช้งาน Anti - foam, defoamer | สารเคมีลดฟอง    สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ...

Best Ant-Foam chemical for aqua treat | สารเคมีดับฟองคุณภาพสูง ราคาถูกที่สุด Best Price Only Here !

Anti foam agent for Every Industial |  สารเคมีลดฟอง, ดับฟอง สำหรับงานสี, ฟองจากแรงกระแทก,   defoamer สำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสีย ... ราคาถูก  ค่ะ

ราคาถูกมาก  --- 80  bht/kg  ----A variety of experimental techniques were brought to bear on evaluating the performance of MAXZA F-80 defoamer or Anti Foam, defoamer in industrial maintenance paint and water treatment.  A model formula provided by a leading acrylic latex manufacturer was adjusted to be particularly sensitive to microfoam in airless spray, thus providing a screening paint for study. Also evaluated were craters (appearing as dimples), pinholes, and wet paint high shear foam stability. Microscopy was employed as an aid to identifying and recording defects. MAXZA F-80 defoamer was found to be exceptional in controlling microfoam, dimples and pinholes when used as both a defoamer and wetting agent. When used as a defoamer in combination with surfactant as a wetting agent, even further control of these defects was observed compared to the MC-Zymechemical additives. MAXZA F-80 defoamer has been found most effective in controlling foam in a variety of acrylic latexes.ติดต่อเราได้เลยค่ะ :         คุณมานพ ธิทิชยะกูร    |      099-351-6998 ...
                                     manop.service@gmail.com